Hållbarhet

Vi på Husbilslandet tycker att det är viktigt att vara med och bidra till ett bättre och mer inkluderande samhälle.

Jobbar aktivt med hållbar utveckling

En hållbar utveckling inbegriper ekonomiska, sociala, och ekologiska aspekter. Det ska helt enkelt vara en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Vi på Husbilslandet jobbar aktivt med hållbar utveckling på olika sätt. Här nedan kan du läsa om hur vi jobbar inom miljö och social hållbarhet.  

Ansvar för vår miljö 

Att semestra med campingfordon är många gånger ett klimatsmart alternativ. En familj med fyra personer kan under en vecka minska sitt klimatavtryck med ca 50% jämfört med personbil, buss och tåg i kombination med hotell. Gå gärna själv in och testa klimatberäknaren!

Här följer några exempel på vad vi själva jobbar med inom miljö:

  • Vi har valt att investera i solceller som nu står för 1/3 av all energiförbrukning över ett år. Vi säljer även en del av det vi producerar som kommer andra till nytta. Vi har även gjort en genomlysning av hela verksamheten för att energioptimera så att vi använder minsta möjliga energimängd. Vi är näst intill klarar med att byta ut samtliga lysrör till LED-lampor.
  • Vi återvinner allt material som vi kan återvinna på det sätt det ska återvinnas på. Några exempel är däck, delar från fordon som är trasiga, kemikalier och wellpapp.
  • Vi pratar med våra kunder om nyttan med solceller på de fordon vi säljer.
  • Vi har en person som håller ihop logistiken på företaget för att minska resorna fram och tillbaka mellan Bäckhem och Kristinehamn.

De märken vi säljer tillverkas av Knaus-Tabbert Group och här är en beskrivning över hur de jobbar med miljöfrågan: 

  • Knaus-Tabbert Group som tillverkar de märken vi säljer jobbar för att göra fritidsfordonet i framtiden ännu lättare, tystare, säkrare och mer miljövänligt. I deras forsknings- och utvecklingsavdelningar arbetar över 100 anställda med nya material och teknologier. Deras vision är att göra resandet säkrare, mer oberoende och enklare i framtiden. Varje anställd får kontinuerligt utbildning i miljömedvetenhet, energieffektivitet och arbetsmiljö. Dessutom tar de anställda gemensamt ansvar för en säker och miljövänlig produktion i sina team. 
Läs mer

Socialt engagemang 

Tillsammans gör vi skillnad! Vi på Husbilslandet tycker att det är viktigt att vara med och bidra till ett bättre och mer inkluderande samhälle. Vi engagerar oss socialt på olika sätt genom att bland annat skänka pengar till olika välgörande ändamål.

Sedan ett par år tillbaka har vi bland annat ett samarbete med Viggo Foundation. Det är en insamlingsstiftelse som arrangerar aktiviteter och främjar idrottande bland barn och unga med olika NPF-diagnoser. För att vara med och bidra till en meningsfull fritid för dessa barn har vi bland annat valt att skänka alla intäkter från våra ställplatser till Viggo Foundation. Förra året resulterade det i en gåva på närmare 70.000 kr totalt.

Vill du veta mer om vårt sociala engagemang? Hör av dig till oss!

Sponsring

Husbilslandet är med och stöttar en del lokala projekt och föreningar. Vi brinner lite extra för ungdomsidrott samt barn och unga med speciella behov.

Vi får många förfrågningar om sponsring och stöttning av olika projekt. Läs gärna vår sponsringspolicy för att ta del av hur vi bedömer olika förfrågningar.  

Ansökan

Om du eller din förening/organisation vill ansöka om sponsring av Husbilslandet ber vi dig att mejla till info@husbilslandet.com. Ansökningarna behandlas fortlöpande.

Social hållbarhet