Integritetspolicy

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Personuppgifter och dataskydd (GDPR)

Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Därför tycker vi att det är viktigt att
informera om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vad är GDPR?

GDPR/Dataskyddsförordningen är en EU-förordning som ersätter personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att
skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till personuppgifter.

Husbilslandet värnar om att skydda din integritet och säkerhet när det kommer till personlig information.
Vår integritetspolicy beskriver vad vi samlar in för information, hur vi hanterar och skyddar den för ditt
bästa. Allt sker med största försiktighet och vi följer de lagar och förordningar som stipuleras i GDPR’s
allmänna föreskrifter. Du kan vara helt trygg med att all information som du lämnar kommer att hanteras
enligt vår integritetspolicy.

Personuppgifter

Hur används dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter när vi exempelvis skriver en offert, ett köpeavtal eller bokar upp en
verkstadstjänst med dig. Uppgifterna behövs både för att kunna fullgöra våra åtaganden enligt ett avtal
och även för att ha möjlighet att hantera olika serviceärenden.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss behöver vi ibland samla in uppgifter från tredje part såsom
Bilvision, finansbolag, och försäkringsbolag för att kunna fullfölja ett avtal eller ett serviceärende.

Marknadsinformation 

Från tid till annan kan vi komma att kontakta dig för undersökningar eller för att ge dig information om
våra olika tjänster. Det kan också vara erbjudande om att prenumerera på ett nyhetsbrev eller ladda ner
uppgraderingar av våra tjänster.

Du kan alltid säga ifrån om du inte vill ha sådana erbjudanden eller informationsutskick. Det gör du
enklast genom att maila oss via info@husbilslandet.com.

Tjänster och appar

När du använder våra system på mobil, platta eller dator samlar vi in information om hur du använder
tjänsten. Vi gör det för att kunna utveckla och förbättra våra tjänster och i vissa fall för att det lagligen
krävs av oss.

Information som vi samlar in är kopplat till vilken tjänst du använder och kan vara typ av webb-läsare,
kontaktuppgifter, IP-adresser, SITHS-id, personnummer, annan relevant information för systemets
funktionalitet.

Webbsidor

Från våra webbsidor där det inte är möjligt att logga in eller komma åt våra system samlar vi in
information om vad som verkar intressera dig. Vi gör det för att kunna utveckla webbsidan och de tjänster
du läser om och skapa en ännu bättre upplevelse för dig.

Vi använder oss i vissa fall av s.k. cookies som gör det möjligt för din webbläsare att spara en del information på din dator för att underlätta hanteringen av våra webbsidor och tjänster nästa gång du besöker dem.

Länkning till andra webbplatser

Om du via våra webbsidor eller tjänster länkas vidare till webbsidor som vi inte kontrollerar eller ansvarar
för gäller deras policy och inte vår.

Personuppgiftsbiträden

Vi har olika leverantörer som hjälper oss med sådant som exempelvis betallösningar, verkstadstjänster och IT-tjänster som inte kan utföras på plats. Dessa leverantörer är då personuppgiftsbiträden. I vissa frågor behöver vi hjälp externt för att utföra en tjänst för dig som kund och då behöver vi ibland dela informationen till ett personuppgiftsbiträde.

Personuppgiftsansvarig

Husbilslandet AB, organisationsnummer 556449-6387 ansvarar för att personuppgifterna samlas in på rätt
sätt.

Kontaktuppgifter

Naturligtvis kan du även begära att få reda på vilken information vi har om dig. Vill du inte finnas med i
någon eller endast i viss information kontaktar du oss om det. Det gör du enklast genom att maila oss via
info@husbilslandet.com.

Funderar du på något?

Prata gärna med oss!