Integritetspolicy

Husbilslandet värnar om din personliga integritet och följer de krav som ställs för skydd av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny förordning som gäller i hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen den 25 maj 2018.

Insamling av personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtal eller för att kunna utföra verkstadstjänster. Uppgifterna behövs också för att kunna hantera kundserviceärenden, såsom service, reklamationer och garantier.

Om du som kund väljer att gå med i vår kundklubb behöver vi också samla in personuppgifter för att kunna göra utskick via mejl, post och sms med erbjudanden och inbjudningar till olika evenemang. Medlemskapet är frivilligt, kostnadsfritt och kan när som helst avslutas genom att kontakta oss.

De uppgifter vi samlar in och lagrar är namn, adress, personnummer, e-post (frivilligt) och telefonnummer. I samband med husbilsköp samt verkstadsbesök tar vi även uppgifter om registreringsnummer.

Uppgifter från tredje part

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig i samband med köp och beställning av tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan, så kallad tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part är:

Personuppgiftsbiträden

I de fall där det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra tjänster och fullfölja avtal delar vi information med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med bland annat betallösningar, verkstadstjänster som inte kan utföras på plats samt IT-tjänster.

Rätt till rättelse och radering

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

Husbilslandet har rätt att neka begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera uppgifterna. Dessa skyldigheter gäller bland annat skyldigheter enligt bokförings- och skattelagstiftning.

Vi sparar dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för respektive ändamål. Du kan när som helst begära att få ett registerutdrag med de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig.

Personuppgiftsansvarig:

Husbilslandet i Bäck AB, organisationsnummer 556449-6387, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in.

Öppettider

Försäljning

Måndag-torsdag 9-18
Fredag 9-16
Lördag & söndag 11-15

Verkstad/kundmottagning

Måndag-torsdag 7-16
Fredag 7-14
Lördag & söndag STÄNGT
Verkstaden telefontider Mån-tor 9-15
Fre 9-14
Ring oss!
Ring oss på

0550-293 85