Bygget av vår nya verkstadshall är igång!

Nu är äntligen bygget av vår nya verkstadshall igång! Dryga 2000 kvadrat verkstad ska
byggas upp för att kunna hålla en ännu bättre service till våra gamla och nya kunder.
Hallen beräknas stå färdig inför säsongen 2017.

Läs mer här.